Audes ST-3000DC Power conditioner 3000VA 8 outlets

De Audes Power Conditioner ST-3000DC is te gebruiken met zowel geluids- als ook beeldapparatuur; de kwaliteit, van met name het geluid maar ook die van bijvoorbeeld een beamer, wordt hierdoor enorm verbeterd. Het beste resultaat wordt bereikt door de gehele installatie aan te sluiten op de Power Conditioner. De Power Conditioner is ontworpen voor gebruik met zowel solid state- als buizenapparatuur.
Het maakt niet uit hoe je de stekkers van de apparatuur in de stopcontacten van de Power Conditioner steekt! Het zogenaamde polen is hiermee dus verleden tijd. De Power Conditioner werkt overigens ook zonder dat er een randaarde aansluiting beschikbaar is!
De transformator van de Audes ST-3000DC is zo ontworpen dat het aantal primaire windingen maximaal is; hierdoor is het stroomverbruik van een onbelaste Audes ST-3000DC erg laag; in de praktijk laat je de Power Conditioner dan ook altijd aan staan.

Tijdens zeer dynamische delen van een audiotrack (bijv. Tutti Fortissimo van een volledig symfonisch orkest, geluiden van grote etnische drums, baspartijen van experimentele elektronische muziek en filmische SFX= special effects) trekt een (vermogens)versterker enorme stroompieken uit het lichtnet. Waarden van 50 tot 100A zijn beslist geen uitzondering, het spanningsniveau (230V) dient onder deze zware omstandigheden constant te blijven, dus zonder dips en bovendien moet er (theoretisch) een oneindige hoeveelheid stroom geleverd kunnen worden.

Een gewoon huishoudelijk stopcontact, dat met lange elektrische kabels op een verdeelbord in de meterkast is aangesloten, kan dergelijke stroomniveaus niet leveren, mede vanwege de relatief hoge uitgangsimpedantie. De Audes ST-3000DC heeft een zeer lage DC-uitgangsweerstand van slechts 0,4 Ohm en kan mede daardoor gemakkelijk hoge stroompieken leveren zonder dat de secundaire spanning (230V) zakt. Dit wordt bereikt omdat Audes een transformator ontwikkeld heeft met een zeer grote kern en door deze te laten werken met een minimale inductie, de stroompieken die de Audes ST-3000DC kan leveren zijn hierdoor vele malen hoger dan die van het lichtnet.

Een ander probleem bij stroomvoorziening van hoogwaardige AV-apparatuur is verontreiniging van het lichtnet. Dit wordt o.a. veroorzaakt door schakelaars, controllers van elektrische motoren, dimmers, schakelende voedingen en niet te vergeten (nabij gelegen) zonnepanelen!

Elektrische storingen worden geelimineerd door de symmetrische opbouw van de primaire- en secundaire wikkeling van de Audes transformator. De secundaire wikkeling is verdeeld in twee helften en heeft een midden aftakking, die is verbonden met de aardklemmen van elk CEE 7/3 stopcontact.

De hoogwaardige CEE 7/3 stopcontacten zijn galvanisch gescheiden van het lichtnet. De Audes transformator is voorzien van een deugdelijke afscherming tegen elektromagnetische storingen van buitenaf.

De transformator van de Audes ST-3000DC is zo ontworpen dat hij werkt als laagdoorlaatfilter. Omdat bijna alle elektrische netwerkstoringen hoog frequent zijn, ligt de cut-off frequentie op 800 Hz. Voorgaande technische aspecten maken het mogelijk om nagenoeg alle verontreiniging die via het lichtnet op de primaire kant van de transformator komt te verwijderen, waardoor op de secundaire kant van de transformator een betrouwbare stabiele spanning en zeer hoogwaardige schone stroom voor uw apparatuur beschikbaar is.

De Audes ST-3000DC trekt bij inschakelen een piekstroom van ongeveer 30A. Een speciale voorschakelweerstand, welke door een relais kortgesloten wordt nadat de transformator zich heeft volgezogen, beperkt deze piekstroom. Hierdoor is de inschakelstroom van de Power Conditioner niet te hoog voor uw met 16A gezekerde lichtnet aansluiting.

De Power Conditioners van Audes zijn voorzien van een beveiliging tegen overbelasting en zijn thermisch beveiligd, deze schakelt de transformator uit zodra de temperatuur van de transformator 90 graden C bereikt. Als de temperatuur daalt tot 75 graden, maakt het apparaat automatisch weer verbinding met het lichtnet.

De responstijd van een versterker op een audiosignaal wordt bij gebruik van een Power Conditioner, vooral bij lagere frequenties, aanzienlijk kleiner, deze kleinere responstijd komt ook de reproductie van transienten ten goede. De dynamiek neemt enorm toe, hetgeen resulteert in realistischer klinkende muziekinstrumenten en filmische SFX.
Tijdens de demo van de Power Conditioners ervaren de meeste luisteraars, bij dezelfde stand van de volumeregelaar, de toename aan dynamiek alsof het volume iets hoger staat. De plaatsing van instrumenten en de hoogte, breedte en diepte van het geluidsbeeld nemen toe, er is duidelijk meer lucht om de instrumenten, al met al een enorme verbetering. We durven te stellen dat werkelijk iedereen enthousiast is na een demo. Niet zelden horen we: Dit had ik echt niet verwacht en Wat een enorme verbetering. Deze verbetering is al duidelijk hoorbaar bij ALLE enigszins serieuze geluidsapparatuur!

Prijs € 4.950,00

powerconditioner, filtering, schone stroom, dynamiek, r